Beste ouders,
We heten u van harte welkom in de gemeenschap van onze school en zijn blij en dankbaar dat u uw kind toevertrouwt aan onze school. De directie en de leerkrachten zullen zich met al hun talenten inzetten om uw kind te begeleiden met hoofd, hart en handen. Wij hopen dat wij goed zullen kunnen samenwerken met u en dat u uw kind zult begeleiden om de doelstellingen - geformuleerd in ons schooleigen christelijk opvoedingsproject - te realiseren. School en gezin vormen immers samen de basispijlers die het ontwikkelings- en opvoedingsproces van uw kinderen vorm moeten geven. Vanuit ons eigentijds christelijk opvoedingsproject willen wij uw kinderen een degelijke vorming geven, want wij geloven dat kinderen ‘wortels’ nodig hebben om te groeien tot een harmonische persoonlijkheid.
De onthaalbrochure (onder het menu School - documenten) wil een leidraad zijn bij ons opvoedkundig bezig zijn met uw kinderen, waarvan u de eerste verantwoordelijke blijft voor de opvoeding en het onderwijs.
Wij bieden in deze brochure onze opvoeders, leerkrachten en ouders een aantal concrete handreikingen aan bij het pedagogisch begeleiden van onze kinderen en hopen dat u hen aanmoedigt de gemaakte afspraken na te leven.
Ze kan een nuttig naslagwerkje zijn bij allerlei vragen. Bij deze en andere vragen of problemen staan wij bovendien klaar om steeds samen naar een zinvolle oplossing te zoeken.
Hopend op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis en in de school, groeten wij u
In naam van het ganse schoolteam,
Jan Macharis
directeur
Bij een nieuw school hoort een nieuwe naam voor de Vrije Basisschool Wieze.
Reeds jaren hangt volgende leuze in onze school:
“Ieder kind is een ster en wij zullen de ster in ieder kind ontdekken!”.
Hierop bouwde ik mijn idee verder…
Ieder kind heeft zijn talenten, & ieder kind kan iets goeds.  
Geef een kind vertrouwen en het gloeit (lichtjes)  & groeit 1 meter!   
Ieder kind wil dan het beste van zichzelf geven.       Ze werken met ‘goesting’!  (lachende gezichtjes)
De LKR regisseert mee het  talent  van de LLN, de LKR prikkelen en stimuleren de lln om zichzelf te  
ont-wikkelen, de wikkels er af te doen (folie).  De LKR maakt het verschil ! (grotere ster).
De school wil een open school zijn, met een knusse, aangename, veilige, milieuvriendelijke  werkomgeving
(openstaande kist).  De geborgenheid is groot,  hierdoor zijn de leerprestaties  hoger.
Samen knus en veilig bij elkaar = samen leven, samen spelen, samen van elkaar leren, samen elkaar helpen,
samen werken, samen verdriet en blijdschap delen. Waarin fouten maken mag, je mag anders zijn!  
Daarom staat onze A ook omgekeerd in onze nieuwe naam.
De school is een kompas voor de waarden en ambities van de leerling. Waar inzet, motivatie, respect,
verdraagzaamheid en samenwerken hoog in het vaandel staat.
De school moet ook een krachtige leeromgeving zijn voor hoofd , hart & handen.  Waar  alle leer- en
onderwijsstijlen aan bod komen.
Een STER = prima symbool. De fonkelende steentjes staan voor leerplezier, werkplezier, betrokkenheid,
openheid, respect, hulpvaardigheid,…(parels, glitters, bling bling)
Ook al is een deeltje van een LLN-ster niet zo fonkelend, toch zal hij niet wankelen want zijn andere delen
hebben nog zo veel talenten!
Denken en doen zijn niet gescheiden bij onze STER-LLN.  Denken en doen blijven steeds verenigd.  
Het wordt doenken!
Wij  leren iedereen in onze school doenken.   
Zij die doen, moeten nadenken over wat ze aan het doen zijn!
Zij die denken, moeten meer doen!
Door samen te doenken, creëren we allemaal sterren in onze school.

 

Copyright © 2019 VBS de Schatkist Wieze. Alle rechten voorbehouden.
Kloosterstraat 1-5 - 9280 Wieze
Ontwikkeling & design Schoolteam

Óscar Romeroscholen vzw | Kerkstraat 60 | 9200 Dendermonde | T 052 25 88 79 Ondernemingsnummer: 0415819204 RPR: Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde